Verzekering

Er is voor iedere atleet die zijn of haar lidgeld betaald heeft een verzekering tegen lichamelijke ongevallen afgesloten.


Hieraan zijn evenwel een aantal voorwaarden verbonden:

1. Het slachtoffer moet een aansluitingsformulier van onze club ondertekend hebben voor de betreffende periode.
2. Het letsel moet ontstaan zijn tijdens één van de trainingssessies van de club of tijdens een individuele training.
3. Het letsel mag geen gevolg zijn van een oud letsel.
4. Het letsel moet ontstaan zijn ten gevolge van een plotse gebeurtenis.
5. De nodige formulieren invullen en terug bezorgen aan één van de clubverantwoordelijken.


Het aangifteformulier bestaat uit 3 delen:


1. Het eerste deel wordt ingevuld door de secretaris van de club.
2. Het tweede deel is voor het slachtoffer (kleven van een ziekenfondssticker en handtekenen).
3. Het derde deel moet ingevuld worden door de eerste behandelende arts.

Downloaden van het aangifteformulier :